Versie 1 – Samengesteld op 10 augustus 2020

Hierbij sommen we onze algemene voorwaarden op waar u als potentiële klant van ons bedrijf mee te maken kunt krijgen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze website, offertes, facturen, en het glazenwassen zelf.

Artikel 1 – Taal- en spelfouten

In al onze communicatie richting de klant zijn taal- en spelfouten voorbehouden. Dit betekent dat wanneer wij een taalfout maken op onze website, onze offerte, onze factuur, ons appje, of ons e-mail bericht, wij niet wettelijk gebonden zijn aan deze (duidelijke) taalfout.

Artikel 2 – Verzekeringskwesties

2.1 – Wij zijn als schoonmaakbedrijf verzekerd bij de Rabobank en Interpolis voor bedrijfsmatige aansprakelijkheid.

Dit betekent dat wanneer een van onze medewerkers (per ongeluk) schade veroorzaakt aan uw huis, bedrijfspand of bezittingen, dit door onze bedrijfsverzekering gedekt zal worden.

2.2 – Wij zijn bovendien verzekerd bij de Rabobank en Interpolis voor rechtsbijstand voor het geval dat dit ooit nodig mocht zijn.

Artikel 3 – Offertes en facturen

3.1 – U bent verplicht om schriftelijk (en dus niet mondeling) akkoord te gaan met onze offerte. Dit doen we zodat we dan onderling een schriftelijke overeenkomst aan zijn gegaan waar beide partijen dan wettelijk aan gebonden worden. Zo voorkomen we het risico dat u na het leveren van onze dienstverlening onder uw betalingsverplichting uit wilt komen.

3.2 – Alle betalingen geschieden in Euro’s in contanten of via iDeal overboeking naar NL71RABO0357309626 (de BIC is “RABONL2U”) ten name van Bos Glasbewassing onder vermelding van uw factuurnummer!!

3.3 – Onze uiterste betalingstermijn voor particulieren is 7 dagen en voor bedrijven 21 dagen na factuurdatum.

Artikel 4 – Verplichtingen vooraf

4.1 – Allereerst zullen we enkele van uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, volledig adres, telefoonnummer en e-mail adres vragen zodat we uw profiel op kunnen slaan in ons boekhoud programma.

4.2 – Vervolgens gaat u met het schriftelijk accepteren van onze offerte automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden, die u als klant verplicht bent om van te voren gelezen te hebben.

4.3 – U bent ook verplicht om uw eigen vensterbanken leeg te maken vóór de afspraak. Wij stellen onszelf niet aansprakelijk als uw eigendommen van de vensterbank op de grond vallen en hierbij beschadigd raken.